Muse na Twitter Muse na Facebooku Muse na Google Plus Muse na You Tube Muse na Instagram

Dotacje

Beneficjent MUSE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 realizuje projekt pn.:

 

„Rozpoczęcie działalności eksportowej poprzez rozpowszechnienie innowacyjnej marki MUSE COSMETICS na rynku europejskim i bliskowschodnim.”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP., Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 

Cele i planowane efekty projektu:  Celem projektu jest wdrożenie Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa poprzez zrealizowanie 

działań:

- Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą – Arabia Saudyjska

- Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Beauty Forum Monachium, Cosmetica Berlin 

- Udział w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – LNE Kraków

 

Wartość projektu : 298 243,28 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich : 217 605,55 PLN

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
MUSE Cosmetics © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo